📌 Ий, кешеләр! Сезне һәм сездән элек булган кешеләрләрне халык кылучы, Аллаһыга гыйбадәт кылыгыз! Аллаһ газабыннан куркучы булу өчен.

Сезне халык кылучы Аллаһ сезгә җирне түшәк кылды, өстегезгә күкне бина кылды, күктән яңгыр иңдереп, сезгә ризык булсын өчен, төрле җимешләр, игеннәр үстерде. Аллаһыга һичкемне, һичнәрсәне тиңдәш, охшаш кылмагыз! Үзегез дә беләсез, Аның тиңдәше юклыгын!

📚БАКАРА (СЫЕР) СҮРӘСЕ (22-23.)