✨ Остазыңа һәм шәкертеңә дога кылырга онытма!

✅ Әбү Хәнифә хәзрәтләре: «Остазым Хәммәтнең вафатыннан соң һәр намазым соңында  ата-анам һәм аның өчен истигъфар кылмыйча калмадым», — диде.

✅ Әбү Хәнифәнең шәкерте Әбү Йосыф хәзрәтләре: «Мин ата-анамнан да алда Әбү Хәнифә өчен дога кылам», — диде. (Имам Нәвәвинең «ТәһзибүльӘсмәи вәллүгат» китабыннан).

✅ Имам Әхмәт: «Утыз ел эчендә Шәфигый өчен изге дога һәм истигъфар кылмыйча йокларга ятмадым», — дигән (Имам Зәһәбинең «әсСияр» китабыннан).

✅ Кадерле дустым, әгәр остаз булсаң, синнән гыйлем алучы шәкертләрең өчен, әгәр шәкерт булсаң, сиңа аң-белем биргән остазларың өчен соңгы мәртәбә кайчан изге дога кылдың?