Җомга көннең сөннәтләре:
1) Җомга гөселе коену.
2) Иң яхшы киемеңне киеп җомга намазына бару.
3) Хушбуй куллану
(парфюм, миск) Җомга намазына барыр алдыннан.
4) Җомга намазына иртә бару.
5) Кәхф сүрәсен укып чыгу.
6) Пәйгамбәребезгәصلى الله عليه وسلم күбрәк салават әйтү.
7) Дога кылу кояш батыр алдыннан.⛅