Тәкъвалык котылуга илтә.

Тәкъвалык ул – Аллаһтан курку һәм аның кушканнарын үтәү. Бөтен яхшылык, теләсә нинди бозыклыктан котылу шуннан гыйбарәт. Аллаһы Тәгалә әйткән:

«Дөреслектә, Аллаһ тәкъвалар һәм изге гамәл кылучылар белән бергә».[1]

Тәкъвалылар өчен Ул киң ризык һәм авырлыклардан котылу вәгъдә иткән:

«Аллаһыдан куркучыга Ул чыгу юлын күрсәтәчәк һәм көтмәгән җирдән ризык бирәчәк».[2]

Шул сәбәпле Ул аны дошманнарыннан саклаячак. Аллаһы Тәгалә әйткән:

«Сез сабыр һәм тәкъва булсагыз, аларның хәйләләре сезгә зарар китермәс».[3]

Аллаһы Тәгалә тәкъваларга Үзенең рәхмәтенә өметләнү хокукын биргән:

«… Минем рәхмәтем бөтен нәрсәне үз эченә ала. Мин аны тәкъваларга бирәчәкмен…»[4]

Аллаһ Тәгалә Үзеннән куркырга боерган. Куркучыны гафу итәчәген әйткән:

«Ул Үзеннән курку тиешле һәм Ул Үзе гафу итүче Зат».[5]

Ахирәттә Аллаһ тәкъваларны Үзенә якын урынга урнаштырачак:

 «Дөреслектә, тәкъвалар бакча һәм елга эчендә, Кодрәтле Хуҗа каршында хак мәҗлестә булачаклар».[6]

Тәкъвалыкның күркәмлеге һәм нәтиҗәләре турында сөйләүче бик күп аять һәм хәдис бар. Моңа аптырарга да кирәкми. Чөнки тәкъвалык пәйгамбәрләр һәм илчеләр юлы. Аллаһы Тәгаләт әйткән:

 «Алар – Аллаһ туры юлдан алып баручылар, аларның һи-даятенә ияр!»[7]

Бу – Аллаһның бөтен колларына булган киңәше. Аларны үтәүче уңышка ирешәчәк һәм отачак. Моннан баш тартучы һәлак булачак һәм югалтулар кичерәчәк. Аллаһы Тәгалә әйткән:

«Без сезгә кадәр яшәүчеләргә һәм сезгә Аллаһтан куркырга боердык. Әгәр иман китермәсәгез, күкләрдәге һәм җирдәге нәрсәләр Аллаһныкы бит. Аллаһ – Бай, Мактауга Лаеклы».[8]

[1] Нәхел  сүрәсе 128.

[2] Талак сүрәсе 2, 3.

3] Әли Гыймран сүрәсе 120.

[4] Әгъраф сүрәсе 156.

[5] Мүддәссир сүрәсе 56.

[6] Камәр сүрәсе 54, 55.

[7] Әнгам сүрәсе 90.

[8] Ниса  сүрәсе131.