Гөмрә (кече Хаҗ)

Әркәннәре дүртәү:

  1. Ихрам (ният кылу)
  2. Таваф (Кәгбатулланы 7 кат әйләнү)
  3. Саги (Сафа Марва арасын 7 кат әйләнү)
  4. Чәчне кыру ( яки кыскарту)

Вәдҗибләре берәү:
Микатта ихрамга керү.

Скачать