“Тән чирләре авырулардан була, калеб чирләре – гөнаһлардан. Шуңа күрә, тән чирләгән вакытта ашауда ләззәт татый алмаган кебек, калеб тә, гөнаһларга баткач, гыйбадәт кылуда ләззәт таба алмыйдыр”.

(Яхъя ибне Мөгаз)