📌
Яхшылык белән явызлык бертигез булмаслар. Әгәр сиңа берәү явызлык кылса, син аңа җавап итеп яхшылык кыл. Соңрак ул явызлык итүенннән туктар, аннары бер-берегезгә якын дус булырсыз.
Ләкин☝ бу эшне һәр кеше эшли алмас, мәгәр чын сабырлы мөэминнәр генә эшли алырлар, явызлыкка каршы изгелек белән кайтару һәрбер кешегә бирелмәс, мәгәрь олугъ бәхетле кешегә генә бирелер.

📚 Фүссиләт сүрәсе (34-35 аятьләр)