“… Һәрбер гамәл (кирәк тән гамәле вә кирәк тел гамәле булсын, кирәк аз вә кирәк күп булсын) нияткә карап йөрүне белдерүдер. Ният бозык булса, гамәл дә бозык, ният төзек булса, гамәл дә төзек вә могтәбәр буладыр. Бәндәләрнең ихтыярый булган эшләре: гыйлем, омтылу, куәт дигән өч нәрсә белән тәмам булыр… Әгәр дә “Ният нинди нәрсә?” – дип сорасалар, “гыйлем (белү) сәбәпле бер эшне эшләргә күңел белән омтылу”, дип җавап бирелер…Ниятнең урыны – күңелдер…”

РИЗАЭДДИН ФӘХРЕДДИН