Ислам динендә тере җан ияләренең сурәтләрен ясау – катгый рәвештә тыелган.!!!

🔻 Ибн Габбәс (радыяЛЛаһу гәнһу) тапшырган хәдистә килә:
«Җан ияләрен һәрбер сурәтләүче – Утта. Ул барлыкка китергән һәр сурәткә җан бирелер, һәм алар аны Утта газапландырачак».

(Мөслим)