Аллаһ тәгалә әйтте:
«Яхшылыкта һәм тәкъвалыкта (Аллаһтан куркуда кушканнарын үтәүдә, тыйганнарыннан тыелуда) бер-берегезгәярдәм итешегез».

(әл-Мәидә, 2)