“Монафыйкның өч билгесе бар: сүз сөйләсә – ялганлый, вәгъдә бирсә, вәгъдәсендә тормый, үзенә тапшырылган амәнәткә хыянәт итә”.

Сахих Бохари: 1 к, 14 б һәм 3 к, 162-189 б; Сахих Мөслим: 1 к, 32 б.