Кешене иң бөек дәрәҗәләргә җитештергән һәм исемнәрен соңгы буын кешеләргә калдырган нәрсә – гыйлемдер. Гыйлем дәрәҗәсе ныклы дәрәҗә булып, аның үз иясеннән аерылып китү куркынычы булмас. Гыйлем – икеләнү вакытында юлдаш, аулакта иптәш, дошманнарга каршы торачак ышанычлы бер корал булыр.
       Гыйлемнән артык – байлык, наданлыктан артык фәкыйрьлек юктыр.

       Ризаэддин Фәхреддин.