Фудайл бин Гыяд әйтә_ “ Мөэмин мөселман әз сөйли күп эшли, ә монафикъ (ике йөзле) кеше күп сөйли әз эшли”. Шөгәб әл-Иман Байхакый җыентыгыннан.