Архив: Коръән дәресләре

 • 0

Коръәнне уку әдәбе

Шиксез, Коръән укуның үз әдәбе бар һәм ул әдәпләрне үтәү Коръән укуның әҗер савабын арттыра.

Коръән уку әдәпләре күп, шуларның әһәмиятлерәкләренә тукталыйк:

 1. Пакьлык, пакьлык үзенә тән пакьлыгын, укыласы урын, кием, авыз, пакьлыгын ала. Боларның барысыннан да өстен калеб сафлыгы, ягъни ширк, шикләнү һәм риядан имин булуы.
«Тулырак»

 • 0

Коръән хакы…

Аллаһның китабы Коръәннең өстебездә хаклары зур, аның каршындагы бурычларыбыз олуг.

Коръәннең өстебездәге бер хакы — аңа сөннәт һәм җәмәгать әһелләренең инануы белән инану.

Коръән — Аллаһның кәләме, сүзе. Коръән иңдерелгән, бар кылынмаган. Аллаһның сүзләре мәхлүкъ була алмый. Аллаһтан аның башлангычы, Аллаһка ул кайта. Аллаһ ул сүзләрне Үзе әйтте, илчесенә вәхи итеп иңдерде. Коръәннең хәрефләре дә, мәгънәләре дә Аллаһтан. Ул сүзләр белән тугъры Җәбраил фәрештә, илчеләрнең мөһере булган Мөхәммәдкә С.Г.В. иңде. Җәбраил фәрештә белән пәйгамбәребезнең С.Г.В. икесеннән булган һәрнәрсә Галәмнәрнең Раббысыннандыр.

«Тулырак»

 • 0

Ахыйрәт фазыйләте

Болар Коръән әһелләренең фани дөньядагы өстенлекләре, ахирәттәге фазыйләтләренә килгәндә, Коръән әһелләре — иң олуг ихтирамда, иң өстен дәрәҗәләрдә, иң югары урыннарда. Габдүллаһ ибн Гамр ибн Гас тапшыра, пәйгамбәребез С.Г.В. әйтте: «Коръән әһеленә: «Укы һәм күтәрел», — диелер: «Коръәнне дөньяда ничек ачык итеп укыган булсаң, шулай укы. Синең урының укыячак соңгы аятең белән булыр». (Әбү Дәүд, Тирмизи).

«Тулырак»

 • 0

Без һәм Коръән…

Газиз кардәшләрем, шушы олуг китап белән булган мөгамәләбез хакында уйлансак, ул мөгамәләбездә күпме кимчелекләр табарбыз.  Аның дөрес укылышына җиңел карау, аны уку вә ятлауда булган ялкаулык, аның белән хозурлану, уйлану һәм гамәл кылуда гафиллек… Шунысы сәер, мөселманнар үзләренең вакытларын газета-журналлар укуга, телевизордан кирәкмәгән тапшырулар карауга, уен-көлке, музыка тыңлауга кызганмыйлар. Аллаһның китабына, шул вакытларыннан өлеш тапмыйлар.  Кайсы эш алар өчен сөеклерәк, кайсысы якынрак… Аллаһның илчесе С.Г.В.: «Бәндә нәрсәне сөйсә, Кыямәт көнендә шуның белән булыр», — диде. (Бухари, Мүслим риваятьләре).

«Тулырак»

 • 0

Әй Коръән өммәте! Коръән!

Аллаһ Тәгалә безләргә чиксез рәхмәте илә Коръән өммәте булырга насыйб әйләде. Аллаһ Тәгалә Коръән белән китапларын тәмам кылды, Коръәнне ахыр илчегә, ахыр дин белән иңдерде. Коръән — Аллаһның мәңгелек рисаләсе, һәрдаим могъҗизасы, чиксез рәхмәте. Китапларның иң хәерлесе, иң хәерле илчегә С.Г.В., иң хәерле өммәткә иңде. Коръән иңгән гасыр — иң хәерле гасыр, Коръән иңгән ай иң хәерле ай, Коръән иңгән төн иң хәерле төн, Коръән иңгән җирләр җир йөзендә иң хәерле җирләр. Галимнәр Коръән белән сусауларын бастылар, әдипләр Коръәннең фазыл суларыннан эчтеләр. Коръәннең идарәсе астында күзләр аска төште, калебләр түбәнчел булды. Аллаһ Тәгалә кешеләрне караңгылыктан чыгару өчен җибәргән пәйгамбәрен, бәян кылучы аятьләр һәм искиткеч могҗизалар белән хөрмәтләде.  Аллаһның китабы иң дәрәҗәле, иң фазыйләтле китап булды. Пәйгамбәребез С.Г.В. әйтте: «Аллаһ Тәгалә Үзенең могҗизаларын бирмәгән бер генә пәйгамбәр дә юк. Кешеләр шул могҗизаларны күреп иман китерәләр. Аллаһның миңа биргән могҗизасы Коръән булды. Кыямәт көнендә пәйгамбәрләрдән иң күпләрне ияртүче мин булырмын дип өметләнәм». (Бухари, Мүслим).

«Тулырак»

Эзләү

Көн нәсихәте

  Сөекле пәйгамбәребез (Аллаһның аңа сәламе һәм рәхмәте булсын) әйткән:

   “Сезнең хәерлеләрегез – кешеләргә күбрәк файда китерүчеләрегез”.

   (Тәбарәни риваяте).

  БАРЛЫК НӘСИХӘТЛӘР...
Яндекс.Метрика